3010F.jpgKampania systemu Dark Fantasy wydawnictwa Portal – Monastyr.

Demoniczna klątwa rzuciła cień na cały ród De Rotte – również na tych którzy z konszachtami z demonami nie mieli nic wspólnego. W okół rodziny krąży inkwizycja wspierana przez niesprzyjające im siły – ród Decados a same Dominium – stoi na krawędzi wojny…

Saga Rodu De Rotte

Behalior JakubZarzyckiNowak